13

4. CREËER LANGE POSTS EN GA VOOR ÉCHTE INHOUD

Facebook wil graag dat gebruikers zo lang mogelijk op het platform actief zijn. Met korte captions en links

naar eigen webpagina’s maak je je daarom niet populair bij het platform. Lange Facebook-posts (>500

tekens) genereren daarom ook meer interactie. Daarnaast geldt: hoe langer je post, hoe meer ruimte je

hebt om een echt inhoudelijk verhaal te vertellen. En hoe inhoudelijker en relevanter je verhaal, hoe meer

mensen geneigd zijn daarop te reageren. Ga dus niet geforceerd manieren zoeken om je post uit te rekken,

maar zorg voor relevantie en inhoud, en neem daar de ruimte voor.